Sie befinden sich hier

Inhalt

Karta zgłoszenia do konkursu

Każdy piwowar może wystawić maksymalnie jedno piwo w każdej z kategorii. Dostarczając piwa należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.

Komplet zgłoszenia (formularz i piwa) należy dostarczyć na adres:

Daniel Duda
10-170 Olsztyn
ul. Gietkowska 2b/8


do dnia 27 lipca 2013 r.

Uwaga! Liczy się wyłącznie data dostarczenia kompletnego zgłoszenia.


Wszystkie informacje są w regulaminie.

Poniżej pobierz formularz zgłoszenia do konkursu i czytelnie go wypełnij.

Kontextspalte