Sie befinden sich hier

Inhalt

Warmiński Konkurs Piw Domowych 2013

Regulamin

1. Organizatorami Warmińskiego Konkursu Piw Domowych 2013 są Starostwo Powiatowe w Olsztynie wspierane przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych – reprezentowane przez Daniela Dudę z Olsztyna, członka PSPD

2. Piwa oceniane będą w trzech kategoriach:

- Weissbier (zgodnie z klasyfikacją BJCP)
- AIPA (zgodnie z klasyfikacją BJCP)
- Historyczne piwo warmińskie „Rosanke” (opis tutaj)

3. Każdy piwowar może wystawić maksymalnie jedno piwo w każdej z kategorii. Dostarczając piwa należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.
Piwa należy dostarczyć na adres (Daniel Duda, 10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 2b/8) do dnia 27.07.2013 (liczy się data dostarczenia a nie wysyłki)  w ilości 3×0.5L w odpowiedniej kategorii.
Butelki powinny być pozbawione etykiet. Dopuszcza się oznaczenia na kapslu. Możliwe jest osobiste dostarczenie piw po uprzednim ustaleniu terminu.
Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw Domowych PSPD. Wyniki uwzględnione będą w klasyfikacji „Puchar PSPD”.

4. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 3 sierpnia 2013 roku w Olsztynie.
Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia w trakcie Warmińskiego Festiwalu Dziedzictwa Browarniczego z podaniem do wiadomości publicznej nazwisk zwycięzców. 
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronach: www.warmia-browarnictwo.pl  oraz www.powiat-olsztynski.pl Skład Jury określony przez organizatora zostanie dobrany tak, aby wykluczyć możliwość oceniania własnego piwa przez jurora.
Decyzje Jury są ostateczne.

5. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostaną nagrodzeni pucharami, dyplomami, atrakcyjnymi nagrodami. Najlepsze piwo konkursu zostanie dodatkowo nagrodzone 3-dniowym pobytem z wyżywieniem dla dwóch osób w atrakcyjnym pensjonacie Contivelle w Kretowinach nad jeziorem Narie (voucher do wykorzystania we wrześniu 2013 roku).
Wysyłkę nagród (na adres zamieszczony w zgłoszeniu) pokrywa organizator. Wysyłkę za granicę pokrywa odbiorca. Każde piwo biorące udział w konkursie zostanie ocenione a oceny zostaną rozesłane do uczestników po zakończonym konkursie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

6. Informacje dodatkowe:
Daniel Duda, 508294861, Daniel.duda@remove-this.o2.pl

7. Załączniki:
- formularz zgłoszeniowy - pobierz tutaj
- zasady dobrej praktyki PSPD
- opis piwa Warmińskiego „Rosanke” (opis tutaj)

 (Olsztyn, 03.08.2013)

Kontextspalte