Sie befinden sich hier

Inhalt

I jeszcze raz o owsie…

Na terenie Prus, już w czasach nowożytnych, istniała tradycja warzenia piw z użyciem owsa. Prym w takiej produkcji niosły miasta mazurskie: Giżycko i Węgorzewo. I tak o ile w dużych miastach Prus (Królewcu, Welawie, Wystruci, czy Tylży) piwo można było warzyć jedynie ze słodu i z użyciem chmielu, to w Giżycku, Olecku i Węgorzewie tradycyjny zasyp piwa stanowiły 2 części słodu jęczmiennego i 1 część owsa. Nie wiemy natomiast, czy owies był słodowany, czy pozostawał surowcem niesłodowanym oraz, czy brak wymienienia w składzie chmielu było celowe (np. tworząc możliwość zastąpienia chmielu innymi roślinami).

Kontextspalte