Sie befinden sich hier

Inhalt

Piwny porządek z Biskupca i Lidzbarka Warmińskiego

Dokument lokacyjny Biskupca rezerwował prawo warzenia i szynkowania piwa dla posiadaczy parcel miejskich. Początkowo miasto liczyło 51 parcel i półparcel i mimo zmian zachodzących w poszczególnych parcelach (podziałów własnościowych) prawo warzenia piwa było związane tylko z jedną z nich. W roku 1772 prawo warzenia piwa przysługiwało 39 osobom.

W Lidzbarku, w roku 1772, prawo warzenia piwa przysługiwało 67 parcelom i 42 półparcelom. Właściciele parcel mieli prawo warzenia piwa co 4 tygodnie. Posiadacze półparcel mogli warzyć piwo dwa razy rzadziej, czyli raz na 2 miesiące.

Kontextspalte